`
`

Algemene voorwaarden Reiki


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen Reiki therapeut “In Balance Doetinchem” (verder te noemen de praktijk) en de klant.

Algemeen
De praktijk zal de reikibehandeling naar beste kunnen uitvoeren. Reiki helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de reikibehandeling. In Balance Doetinchem behoudt zich te allen tijde het recht om de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een Reiki behandeling geschiedt na telefonische/Whatsapp of via het e-mailadres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan dat de deelname aan een Reiki behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Betaling van de behandeling

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen afgerekend volgens afspraak na ontvangst van een betaalverzoek via de Whatsapp.
Artikel 2
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de behandeling heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden, kosten € 5,00.
Artikel 3
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de klant een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,00 aan de klant in rekening gebracht.

Geheimhouding
De praktijk hanteert een geheimhoudingsplicht. Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder u toestemming.
Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

 
 
 
E-mailen
Bellen